Πιγκάλ δαπέδου κλειστό πλαστικό

Πιγκάλ δαπέδου κλειστό πλαστικό