Κουβάς σφουγγαρίσματος διπλός 15 λίτρων

Κουβάς σφουγγαρίσματος διπλός 15 λίτρων